top12.jpgimg105
Novinky
Doporučujeme


Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Prodávající dodá zboží na základě objednávky  ze stránek internetového obchodu www.zebrikakolecko.cz. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

 

Objednávky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně s kupujícím upravit. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit. A to v případě, že má pochybnosti o kupujícím, zejména týkající se platebních podmínek, nevyzvednutí dřívějších zakázek atd.

 

Dodací podmínky

Kupující si zvolí termín dodání a zpbůsob dopravy, kterou prodávající schvaluje. Prodávající dodává  zboží, které je skladem do 7 pracovních dnů  pokud nebylo v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě objednání zakázkového zboží nebo objednání speciálního zboží bude termín dodání upřesněn. Poštovné hradí kupující, nebylo-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

 

Platební podmínky

Kupující si zvolí variantu úhrady, kterou prodávající schvaluje. Termíny splatnosti vycházející z kupních smluv, uzavřených na toto období, jsou platné i pro objednávky z e-shopu. Kupujícímu je k ceně zboží  připočtena cena za  přepravné, na které se nevztahují slevy, které jsou poskytnuty na sortiment.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že  osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Vyjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).

 

Vydávání prohlášení o shodě

Na výrobek označený značkou CE není povinnost vydávat toto prohlášení, neboť toto označení zaručuje, že tento výrobek má vydáno prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě se vydá  pokud je to možné ihned, nejpozději však do 14 dnů od zadání požadavku.